گروه صنعتی قشونی با اعتقاد به اینکه سرمایه اصلی هر سازمان،نیروی شایسته انسانی آن است، سرلوحه رشد و تعالی خود را در همکاری با نیروهای متخصص،دانش محور و متعهد می داند

 

در صورت تمایل به همکاری در محیط پویا و چالش برانگیز،دعوت به همکاری از طریق تکمیل نمودن فرم زیر را داریم

Loading
  • Filename
    Size
    Process
    Status