تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه نقش بسیار مهمی در موفقیت کاری دارد و به استقامت کسب و کار کمک می کند و هم چنان تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمانها موثر هستند را دارد.

تحقیق و توسعه گروه صنعتی قشونی

  • تولید محصولات جدید و ارتقا کیفیت
  • تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه سازی فرآیندها
  • پاسخ به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان
  • مشارکت قوی در جریان های دانش و یادگیری
  • ارتقا میزان خوداتکایی
  • افزایش بهره وری و کارایی محصولات و روشهای تولید
  • بررسی مداوم و برقراری ارتباط با سایر تولید کنندگان داخلی و خارجی