آزمایشگاه آنالیز مواد

این آزمایشگاه با بهره‌گیری از جدیدترین و مدرن‌ترین دستگاه‌های آنالیز به روش اسپکترومتری نشری با استفاده از کارشناسان مجرب، ترکیب شیمیایی فلزات مختلف و تطابق آن‌‌ها با استانداردهای بین‌المللی را ارئه می‌دهد:

  • آزمایشگاه کوانتومتری
    • آنالیز فلزات خالص مس، روی و سرب
    • آنالیز آلیاژهای برنجی و برنزی
  • آزمایشگاه متالوگرافی

با توجه به نیاز روز افزون کشور به وجود آزمایشگاه های قطعات فلزی و به منظور ارائه خدمات علمی، تحقیقاتی و مشاوره ای در زمینه انتخاب مواد فلزی، انتخاب روش های تولید و انتخاب خواص فیزیکی و مکانیکی و بهینه سازی، آزمایشگاه متالوگرافی با کارشناسان ماهر آماده ارائه خدمات به صنایع کشور می باشد. تحلیل ساختار می تواند مهندسین را در پیش بینی استحكام، چقرمگی، سختی، مقاومت خوردگی حرارتی، مقاومت سایشی و همچنین جلوگیری از شكست و خوردگی های زود هنگام در صنایع به ویژه در مواردی كه به دلیل محدودیت ابعاد و تعداد یاعدم امكان نمونه برداری جهت تخریب نمونه،انجام آزمون های پژوهشی مكانیكی وجود نداشته باشد، یاری نماید. همچنین تحلیل سطوح شكست و یا سطوحی كه دچار خوردگی شده می تواند كارشناسان را در شناسایی روش های پیشگیری از خوردگی یا شكست راهنمایی نماید.

  • آزمایشگاه خواص مکانیکی

معمولاَ اصطلاح سختی به خاصیت اجسام در مقابل نفوذ جسم دیگری به سطح آنها و میزان مقاومت و نفوذپذیری آنها¬ اطلاق می¬شود. رایج ترین آزمایش سختی، مشتمل بر حركت یك جسم نفوذ كننده و یا فرو رونده بداخل جسم مورد آزمایش و ثبت نیروی لازم برای این كار و یا اندازه گیری مقدار فرو رفتگی در برابر یك نیروی معین می باشد، كه این ازمایش، آزمایش سختی فرو روندگی نامیده می شود. امروزه از روش های مختلف سختی سنجی به منظور اندازه گیری میزان سختی فلزات به ویژه پس از سخت کاری و عملیات حرارتی استفاده می شود. اساس کار دستگاه های سختی سنجی شامل ایجاد نقطه اثر بر سطح فلز و بررسی آن می باشد. مهم ترین روش های مرسوم سختی سنجی عبارتند از:

  • برینل
  • راکول
  • ویکرز