گروه صنعتی قشونی
36428650 - 65
فارسی (ایران)English (United States)

پرس های اکستروژن با توان های مختلف :

     توانایی تولید انواع مقاطع توپر برنجی در اشکال گرد، شش ضلعی ،چهار ضلعی و سایر مقاطع متقارن و نامتقارن 


دی ان ان